دروس کالج های مجارستان

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. دروس کالج های مجارستان

دروس کالج های مجارستان

دروس کالج های مجارستان ، راهنمای دروس کالج های کشور مجارستان


دروس کالج های مجارستان

دروس کالج های مجارستان

دروس آموزشی مجارستان و مباحث کالج ها

درس زیست شناسی در کالج های مجارستان

دروس کالج های مجارستان و هدف از این دوره ایجاد دانش اساسی در ؛

زمینه های مختلف زیست شناسی و آماده سازی شما برای شرایط امتحانات دانشگاه است.

در طول دوره با اصول شیمیایی زندگی ؛

ساختار و عملکرد سلول ، خواص ماده ژنتیکی و آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان آشنا خواهید شد.

دروس کالج های مجارستان و کلاس ها شامل هر دو ؛

سخنرانی استاندارد و فعالیتهای تعاملی مانند بحثهای کلاسی ، مباحثه و غیره است.

برای پیشرفت دانش آکادمیک خود باید ؛

یاد بگیرید که چگونه اطلاعات علمی را به صورت کتبی و شفاهی انتقال دهید.

مباحث آموزشی زیست شناسی:

دروس آموزشی مجارستان ؛

 • بیو شیمی
 • مولکول های آلی موجودات زنده
 • سازمان سلولی ، اندامک های سلول و سایر ساختارها
 • مسیرهای متابولیکی سلول
 • چرخه سلولی ، تقسیم سلولی
 • ژنتیک
 • ویروس ها و باکتری ها
 • بافت شناسی
 • سیستم عصبی
 • سیستم غدد درون ریز
 • تولید مثل
 • حرکت
 • حمل و نقل داخلی ، سیستم تنفسی
 • دستگاه گوارش
 • سیستم دفع ، سیستم ایمنی
 • اندام های حسی
 • مرور
 • کتاب و مواد کمکی
 • سلیمان-برگ-مارتین: زیست شناسی (یادگیری تامسون)
 • راهنمای مطالعه (بانک آزمون براساس کتاب ذکر شده در بالا)
 • لیست کلمات کلیدی
 • جزوه ها و تست های تهیه شده توسط معلمان

 

درس شیمی آموزشی در مجارستان

ما فرض می کنیم دانش آموزانی که در این دوره شرکت می کنند دارای ؛

زمینه شیمی نیستند و یا اصلاً شیمی ندارند ، بنابراین در ابتدا مفاهیم اساسی را به آرامی ، سرعت و سطح را با ادامه کار معرفی می کنیم.

از آنجا که بیشتر دانشجویان ما ؛

انگلیسی زبان بومی نیستند ، هدف دیگر این دوره آموزش زبان ویژه شیمی به انگلیسی جزو دروس کالج های مجارستان است.

این دوره همچنین برای بهبود مهارت حل مسئله از طریق محاسبات شیمیایی کمک می کند.

این دوره در سه بخش مختلف ؛

شیمی عمومی ، شیمی آلی و زیست آلی – در توافق با برنامه درسی شیمی سال اول در دانشگاه ها سازمان یافته است.

 

اهداف ما نه تنها ارائه دانش کافی برای کنکور بلکه کمک به دانشجویان
جهت انطباق با تحصیلات دانشگاهی سال اول است.
مباحث آموزشی شیمی:

دروس کالج های مجارستان در شیمی شامل موارد زیر است:

 • واحدها عناصر؛ ترکیبات؛ معادلات شیمیایی
 • ساختار الکترونیکی جدول تناوبی
 • پیوندهای شیمیایی
 • مولکول
 • حالات ماده
 • راه حل ها واحدهای غلظت محاسبات
 • خواص هم افزایی
 • سینتیک واکنش؛ تعادل شیمیایی
 • اسیدها ، بازها و نمک ها
 • pH بافرها
 • واکنش های ردوکس ؛ الکتروشیمی
 • شیمی آلی: انواع واکنش و مکانیسم ها
 • آلکان ها آلکن ها الکین ها
 • آلکیل هالیدها الکل ها اترها ترکیبات تیو
 • آلدئیدها و کتون ها اسیدهای کربوکسیلیک آمین ها
 • ایزومری نوری کربوهیدرات ها
 • لیپیدها آمینو اسید؛ پروتئین ها اسیدهای نوکلئیک
کتابهای درسی شیمی:

دروس کالج های مجارستان شامل موارد زیر است که به تفصیل توضیح می دهیم:

استوکر: شیمی عمومی ، آلی و بیولوژیکی

راهنمای مطالعه (مطالب وارد شده توسط مربی ارائه شده)

سایر کتابهای درسی که ممکن است مورد استفاده قرار گیرند.

هاین: مقدمه ای بر شیمی ، آلی و بیوشیمی

هولوم: مبانی شیمی عمومی ، آلی و بیولوژیکی

بتلهایم ، براون ، کمپبل ، فارل: عمومی ، آلی و بیوشیمی

 

درس فیزیک آموزشی در مجارستان

هدف از این دوره ایجاد ؛

دانش پایه علمی در چندین زمینه فیزیک و آماده سازی شما برای نیازهای دانشگاه است.

در طول دوره شما با پدیده های اساسی در فیزیک آشنا خواهید شد ، شما باید در علم پزشکی بدانید.

دروس کالج های مجارستان و کلاس ها شامل هر دو ؛

سخنرانی استاندارد و فعالیتهای تعاملی مانند بحثهای کلاسی ، مباحثه و غیره است.

برای پیشرفت دانش ؛

آکادمیک خود باید یاد بگیرید که چگونه اطلاعات علمی را به صورت کتبی و شفاهی انتقال دهید.

کتاب و مواد کمکی

جیامباتیستا-ریچاردسون-ریچاردسون: فیزیک کالج (کتاب GRR)

راهنمای مطالعه (بانک آزمون ریاضی ، لیست “نمونه هایی برای مطالعه” ، “مشکلات برای حل” ،

“سوالات مفهومی” و “برنامه ها” بر اساس کتاب GRR)

جزوه ها و تست های تهیه شده توسط معلمان

مباحث آموزشی درس فیزیک
 • سینماتیک
 • پویایی شناسی
 • کار و انرژی
 • هیدرواستاتیک
 • جریان مایعات
 • امواج و صدا
 • فیزیک حرارتی
 • گاز ایده آل
 • اپتیک هندسی
 • ابزارهای نوری
 • میدان الکتریکی و نیروها
 • جریان های الکتریکی
 • مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

 

آموزش زبان انگلیسی در مجارستان

ESL 1004/1005

مقدمه ای بر انگلیسی پزشکی I.-II.

هدف از این دوره زبان برای اهداف خاص کمک به ؛

دانش آموزان برای کسب مهارت های علمی لازم برای تحصیل در دانشگاه و بعداً در دوره های دانشگاه است.

بعد از یک مقدمه اساسی در اصول عمومی ساخت اصطلاحات ؛

کلاسها به توسعه مهارتهای شفاهی / شنیداری ، گفتاری / و نوشتاری / خواندن ، نوشتن / متناسب با نیازهای برنامه اختصاص داده شده است.

این دوره اطمینان در یافتن ؛

استخراج اطلاعات ، درک مقالات ، سخنرانی در زمینه های مرتبط با پزشکی را فراهم می کند.

 

توجه داشته باشید که این دوره آموزش پزشکی نیست:
هدف آن آموزش انگلیسی برای پزشکی است.

 

مباحث
زبان
اشکال و خصوصیات گزاره های توصیفی ، پیوندها
محل اصطلاحات تشریحی موقعیت
ساختار افعال / موضوعی ، منفعل w.struct.s /
عملکرد / روند / حال ساده ، یقین ، عدم اطمینان
عملکرد / توالی / زمان c ، عبارات ، اتصالات
اندازه گیری واحدها ، نمادها ، مقایسه مقادیر ، نسبت ، روپورت
ساختار بدن خواندن برای اطلاعات ، تعاریف ، vocab
آمادگی برای مطالعه در مورد سیستم های بدن واژه سازی / پیشوند ، پسوند ، ریشه کلمه ، شانه. تشکیل می دهد/
سیستم های عضلانی – اسکلتی توصیف اشکال آناتومیک
دستگاه گوارش آکادمیک: سرکوب شدید ، جمع بندی واژه ها
سیستم های گردش خون-لنفاوی
دستگاه تنفسی یادداشت برداری / استخراج اطلاعات /
سیستم غدد درون ریز قرائت انتقادی / ساختمان پاراگراف /
خون سازماندهی مجدد اطلاعات
دستگاه پوششی خواندن برای جزئیات
سیستم عصبی – اندام های حسی چگونه چکیده بنویسیم

 

ESL 1001/1003
مبانی ترکیب / قرائت انتقادی

هدف این دوره تقویت مهارتهای اساسی در جمله سازی و پاراگراف سازی است.

این شامل یک بازنگری کامل در ؛

دستور زبان است ، از جمله هجی و تلفظ ، علائم نگارشی ، زمان فعل و ترتیب زمان.

عناصر نوشتاری که باید در این ؛

ترم مورد تأکید قرار بگیرند ، شامل جملات صحیح دستوری ، عبارت کوتاه ، پاراگراف بندی و یادداشت برداری است.

این کلاس به دانش آموزان ؛

کمک می کند تا به طور منظم از فرهنگ لغت های تک زبانه انگلیسی عادت کنند.

آموزش مجارستان و برنامه ترم اول 
ساختار / موضوع
مهارت ها
معرفی برای آشنایی با یکدیگر و اهداف این دوره
بخشهایی از گفتار ، پیشوندها ، پسوندها ،
یادداشت برداری
متن زیست شناسی
استفاده از دیکشنری های تک زبانه
، لاغر کردن ، اسکن کردن ، خواندن برای
حفظ کلمات جدید ، ارائه تعاریف. یادداشت برداری
متن زیست شناسی
اتصالات
یادداشت برداری
شناسایی ساختار جمله: هدف (به منظور ، برای ، به طوری که کنتراست (اما ، گرچه ، هنوز هم) جمع (و ، علاوه بر این)
زمانها: حال (شکل ساده و مداوم و معنی قیدهای فرکانس ؛ حال با معنی آینده ؛ فعل های حالت ؛ کنتراست Pr Perf ، Pr Perf Cont و Past Simple) شناسایی توابع مصنوعی
زمانها: آینده؛ برای بیان قصد (از پیش طراحی شده) پیش بینی مهارت های نوشتاری: شناخت و نوشتن احساسات موضوعی
منفعل برای توصیف فرایندها
پاراگراف
خوان
منفعل
اتصالات اتحاد و انسجام (شرح یک پاراگراف): دلیل و نتیجه و اتصالات پیچیده تر
بندهای نسبی
خواننده پاراگراف
جمله های مرکب و مرکب: بندهای فرعی
آموزش مجارستان و برنامه ترم دوم 
ساختار / موضوع مهارت ها
نوشتن آهنگ ها ترکیب و پاراگراف
سازماندهی اطلاعات بر اساس زمان ، به ترتیب اهمیت ، بر اساس فضا
سازماندهی ایده ها – حمایت از ایده ها
بیان نظر ، مقایسه و
تقابل ، نوشتن در مورد علل و معلول ها
ساختارهای دستور زبان:
شرطی ها: واقعی ، واقعی و
شرایط غیر واقعی : گذشته ناممکن ، آرزوها
ساده کردن معنای جملات
روش ها: توانایی – تعهد (حال / آینده ، گذشته) درج جملات در قسمت
روش ها: یقین – احتمال – عدم اطمینان (حال / آینده ، گذشته) یافتن اطلاعات واقعی درک حقایق منفی
روش: درخواست ، پیشنهاد ، اجازه ، پیشنهاد ، مشاوره استنباط کردن

ESL 1002/1006
مهارتهای ارتباط شفاهی I.-II.
اهداف
 • برقراری ارتباط خوب و موثر در محیط دانشگاهی
 • امن زندگی کن
 • مهارت های مطالعه محکم را توسعه دهید
 • آماده سازی برای امتحانات ورودی با توسعه مهارت های ارتباطی شفاهی و کتبی – بیان آزادانه خود به زبان انگلیسی نوشتاری و گفتاری
 • برای ایجاد آگاهی فرهنگی – برای آشنایی با روش ها و معانی رفتار قابل قبول در کشورهای مختلف
 • برای توسعه و به دست آوردن مهارت های مطالعه متنوع و لازم (گوش دادن ، نوشتن ، خواندن ، ارائه ، بحث و غیره)
 • برای ایجاد یک جامعه
 • برای ایجاد احساس موفقیت
 • برنامه درسی / برنامه
 • ارتباط چیست؟ آشنا شدن ، معرفی ها
 • نحوه نوشتن نامه های الکترونیکی رسمی
 • آشنایی با دانشکده
 • از کجا آمده ایم (شهرها و میهن ها) ، مکان ها را توصیف می کنیم
 • سازگار شدن با زندگی در خارج – خارجی بودن ، ایمن بودن ؛ آنچه از یک دانشجوی آینده دانشگاه انتظار می رود
 • مجارستان – پرسیدن س ،ال ، مقایسه (شباهت ها ، تفاوت ها – قضاوت در مقابل مشاهده ، حقایق ، نظرات)
 • قوانين / قوانين / الگوهايي كه طبق آنها زندگي مي كنيم (امتحانات ، ترافيك ، بازي ها ، ورزش ها ، آداب ، تعطيلات و …)
 • مدیریت وقت خود را
 • یادگیری / مطالعه سبک ها و روش ها ، (یادداشت برداری ، ساختن برنامه پاسخ ، نقشه برداری ذهن
 • نوشتن CV
 • نزدیک شدن به وظایف (کارهای خانه ، کارهای اداری ، مشق شب و غیره)
 • کنار آمدن با استرس
 • شنونده و ناظر خوب / بهتر بودن
 • مبانی مقاله نویسی – هدف ، ساختار ، زبان و مطالب فکری نوشتن نامه های انگیزشی
 • نوشتن انگیزه نامه ها
 • نحوه تهیه و ارائه و آزمون شفاهی

 

درس زبان مجاری آموزشی در کالج های مجارستان

HUN 1101/1102
مجارستانی ابتدایی I.-II.
اهداف دوره:
 • فرماندهی واژگان اساسی
 • درک و انجام مکالمات روزمره
 • خواندن متن های کوتاه مجاری
مواد مورد پوشش:
 • قوانین تلفظ و هجی
 • پسوندهای اسم
 • صرف فعل
 • الگوهای اساسی گفتار
 • مقدمه ای بر نحو اساسی
لیست موضوعات برای ترم اول:
 • الفبای مجارستانی ، حداقل تبادل در مجاری
 • اعداد ، تاریخ ها ، حسن نیت ارائه می دهد به زبان مجاری
 • این هتل چگونه است؟
 • ضمایر نمایشی
 • به چه زبانی صحبت می کنید؟
 • صرف فعل (صرف صرف نامشخص)
 • چه چیزی را دوست دارید؟
 • انتهای اسم را قرار دهید. ختم شی object مستقیم اسم ها.
 • قیمت آن چند است؟
 • ما به دنبال یک آپارتمان هستیم.
 • افعال بی قاعده
 • آیا تخت را دوست دارید؟
 • انتهای جمع اسم ها. انتهای اسم را قرار دهید.
لیست موضوعات برای ترم دوم:
 • از ملاقات شما خوشبختم
 • انتهای اسم را قرار دهید
 • کجا میریم
 • پیشوندهای افعال نشان دادن جهت ها
 • ختم مفعول غیرمستقیم اسمها
 • بهتر شوید
 • بیان مالکیت به زبان مجاری
 • در دکتر
 • مشروط
 • تمرینات ارتباطی

پرسش های متداول دروس کالج های مجارستان

1- درس زیست شناسی آموزشی در کالج های مجارستان؟

هدف از این دوره ایجاد دانش اساسی در زمینه های مختلف زیست شناسی و آماده سازی شما برای شرایط امتحانات دانشگاه است.

2- درس شیمی آموزشی در کالج های مجارستان؟

ما فرض می کنیم دانش آموزانی که در این دوره شرکت می کنند دارای زمینه شیمی نیستند و یا اصلاً شیمی ندارند ، بنابراین در ابتدا مفاهیم اساسی را به آرامی ، سرعت و سطح را با ادامه کار معرفی می کنیم.

3- درس فیزیک آموزشی در کالج های مجارستان؟

هدف از این دوره ایجاد دانش پایه علمی در چندین زمینه فیزیک و آماده سازی شما برای نیازهای دانشگاه است. در طول دوره شما با پدیده های اساسی در فیزیک آشنا خواهید شد

4- درس زبان انگلیسی آموزشی در کالج های مجارستان؟

هدف از این دوره زبان برای اهداف خاص کمک به دانش آموزان برای کسب مهارت های علمی لازم برای تحصیل در دانشگاه و بعداً در دوره های دانشگاه است.
آیا نیاز به مشاوره دارید؟

با کلیک بر روی آیکون واتس آپ سئوال خود را از مشاورین ما بپرسید ، مشاوره ما رایگان می باشد.

و یا میتوانید از طریق منو فرم ثبت نام آنلاین ما را پر کرده و منتظر تماس ما باشید.

همچنین میتوان از طریق قسمت تماس با ما ، به صورت تلفنی و یا حضوری از مشاوره رایگان ما برخوردار شوید.

CIS GROUP کانادا نماینده دانشگاهها و کالج های مجارستان

Google
LinkedIn
YouTube
Vimeo
Instagram
Pinterest
WhatsApp
Tumblr
Reddit
Telegram
Aparat
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید