شرایط خروج مشمولین برای تحصیل

شرایط خروج مشمولین برای تحصیل

شرایط خروج مشمولین برای تحصیل شرایط خروج مشمولین برای تحصیل ، جهت خروج از کشور برای بانوان مشکلی وجود ندارد ، اما برای آقایان طبق قوانین جدید، باید حتما یک مقطع تحصیلی را در ایران به اتمام برسانند. سپس می Read More