تحصیل در مجارستان- شهر پچ

تحصیل در مجارستان- شهر پچ شهرپچ (به مجاری: Pécs) یکی از شهرهای مجارستان است که در جنوب غربی این کشور قرار گرفته است که یکی از شهرهایی برای تحصیل درمجارستان انتخاب  می شود   . جمعیت شهر پچ در سال Read More