تحصیل در مجارستان – شهر دبرسن

  تحصیل در مجارستان – شهر دبرسن شهردبرسن یکی از شهرهای مجارستان و بزرگترین شهر بعد از پایتخت یعنی بوداپست است و این شهر در گذشته مدتی پایتخت مجارستان بوده‌ است. جاذبه‌های توریستی چون پارک ملی هورتوبای آب گرم هایدوسوبوسلو Read More