شرایط نقل و انتقال دانشجویان رشته دندانپزشکی ، پزشکی و داروسازی به ایران

خیلی از افرادی که میخوان برن مجارستان خانواده هاشون میگن در چه زمانی ما میتونیم برای انتقال به ایران دانشجو اقدام کنن در زیر شرایط نقل و انتقال به ایران رو براتون از سایت وزارت بهداشت کامل نوشتم شرايط عمومي Read More