دیدار سفیر مجارستان از دانشگاه علوم پزشکی پچ

  جناب دکتر سعید سید آقا بنی هاشمی سفیر جمهوری اسلامی ایراندر مجارستان در تاریخ 2010 سپتامبر 29 از دانشگاه علوم پزشکی پچ بازدید کردند . در این دیدارایشان با دکتر لازلو ایمر کوملوشی ریاست دانشگاه علوم پزشکی پچ ایده Read More