دانشگاه ELTE - تحصیل در مجارستان

دانشگاه ELTE – تحصیل در مجارستان

دانشگاه ELTE – تحصیل در مجارستان دانشگاه ELTE دانشگاه ELTE  در سال 1635 توسط کاردینال |پیتر تاسیس شد و به عنوان یک داشگاه کاتولیک برای تدریس الهیات و فلسفه شروع به ار کرد در سال 1780- 1770 دانشگاه به کمک Read More

نکاتی در مورد تحصیل در مجارستان

نکاتی در مورد تحصیل در مجارستان

نکاتی در مورد تحصیل در مجارستان نکاتی در مورد تحصیل در مجارستان نکاتی در مورد تحصیل در مجارستان ، قبل از هر اقدامی برای ادمه تحصیل در خارج به این نکات توجه کنید : اگر تصمیم دارید در خارج از Read More

دانشگاه موسیقی Franz Lisztl مجارستان

دانشگاه موسیقی Franz Lisztl مجارستان

دانشگاه موسیقی Franz Lisztl مجارستان دانشگاه موسیقی Franz Lisztl مجارستان دانشگاه موسیقی Franz Lisztl دانشگاه موسیقی Franz Lisztl مجارستان ، آکادمی موسیقی Franz Liszt دانشگاه موسیقی در بوداپست،  مجارستان که توسط  پیانیست و آهنگساز معروف مجاری به نام  Franz Lisztدرسال  Read More

شهریه های کالج مک دانیل بوداپست

شهريه های کالج مک دانیل بوداپست

رشته های تحصیلی کالج اینترنشنال

رشته های تحصیلی کالج اینترنشنال