ایرانشناسی در دانشگاه اتوش لورند

ایرانشناسی در دانشگاه اتوش لورند دانشگاه معتبر اوتوش لوراند واقع در شهر بوداپست بیش از سیصد سال قدمت دارد و تاریخ تأسیس آن به سال 1686 برمی گردد. این دانشگاه، تا قبل از سلطه کمونیسم، به نام اسقفی که آن Read More