آمادگی دانشگاه شهید بهشتی برای پذیرش دانشجویان علاقه مند انتقال به داخل

آمادگی دانشگاه شهید بهشتی برای پذیرش دانشجویان علاقه مند انتقال به داخل با توجه به افزایش نرخ دلار و مشکلاتی که خانواده ها در تهیه ارز دارند خیلی از خانواده هایی که فرزندانشون رو به مجارستان فرستادند با من تماس Read More