اتوبوس های شب در بوداپست

این اتوبوس ها در تمامی ساعات شبانه روز آماده خدمتگزاری به مسافران هستند و در ساعات تعیین شده مشخصی حرکت می نمایند و برنامه از پیش تعیین شده ای دارند. اتوبوس های شب در بوداپستبه این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

نقشه مترو شهر بوداپست

نقشه مترو شهر بوداپست

ترانوای شهری یا ویلا موش

ترانواي شهري يا ويلا موش

مرکز تقاطع متروها و مرکز شهر

مركز تقاطع متروها و مركز شهر: