تحصیل در مجارستان -پزشکی در سگد

 تحصیل در مجارستان -پزشکی در سگد امروز داشتم سایت دانشگاه  پزشکی آلبرت سنت جورجی در سگد مجارستان رو مرور میکردم و  ریز واحدهای رشته پزشکی رو در این سایت دیدم توی این قسمت میخوام براتون ریز واحدها و درس هایی Read More