دانشگاه ELTE مجارستان

دانشگاه ELTE مجارستان

دانشگاه ELTE مجارستان دانشگاه ELTE مجارستان ، در سال 1635 توسط کاردینال |پیتر تاسیس شد و به عنوان یک داشگاه کاتولیک برای تدریس الهیات و فلسفه شروع به ار کرد . در سال 1780- 1770 دانشگاه به کمک و حمایت Read More

دانشگاه موسیقی Franz Lisztl مجارستان

دانشگاه موسیقی Franz Lisztl مجارستان

دانشگاه موسیقی Franz Lisztl مجارستان دانشگاه موسیقی Franz Lisztl مجارستان ، آکادمی موسیقی Franz Liszt دانشگاه موسیقی در بوداپست مجارستان که توسط  پیانیست و آهنگساز معروف مجاری به نام  Franz Lisztدرسال  14 نوامبر سال 1875 تاسیس شده است تدریس در Read More

دانشگاه فنی و مهندسی میشکولس

دانشگاه فنی و مهندسی میشکولس

دانشگاه فني و مهندسي ميشكولس

دانشگاه کوروینوس مجارستان

دانشگاه کوروینوس مجارستان

ساختمان اصلی دانشگاه کوروینوس

دانشگاه دامپزشکی سنت اشتوان

دانشگاه دامپزشکی سنت اشتوان

دانشگاه دامپزشكي سنت اشتوان در شهر بوداپست

دانشگاه اتوش لورند مجارستان

دانشگاه اتوش لورند مجارستان

دانشگاه اتوش لورند در شهر بوداپست

دانشگاه علوم پزشکی سگد

دانشگاه علوم پزشکی سگد

دانشگاه علوم پزشكي آلبرت سنت جورجي در شهر سگد

دانشگاه علوم پزشکی پچ

دانشگاه علوم پزشکی پچ

دانشگاه علوم پزشكي پچ در شهر پچ

دانشگاه علوم پزشکی سملوایز

دانشگاه علوم پزشکی سملوایز

دانشگاه علوم پزشکي سملوايز در شهر بوداپست

دانشگاه فنی بوداپست مجارستان

دانشگاه فنی بوداپست مجارستان

اطلاعات عمومی دانشگاه فنی بوداپست