ارزشیابی رشته داروسازی در وزارت بهداشت

دانشجویانی که در مجارستان رشته داروسای را انتخاب میکنند در نظرداشته باشند که به آنها مدرک دکترای داروسازی میدهند برخلاف هند که به دانشجو مدرک لیسانس داده میشوند چون در آنجا داروسازی 10 ترم طول میشکد برای ارزشیابی مدرکشون در Read More