ویزای همراه خانواده مجارستان

ویزای همراه خانواده مجارستان

ویزای همراه خانواده مجارستان ، اخذ روادید همراه برای خانواده های دانشجویان مجارستان

یکی از خدماتی که مؤسسه سالهاست به تمامی خانواده ها ارائه می دارد

اخذ ویزای همراه و یا خانواده برای اعضای درجه یک و دو خانواده دانشجو می باشد.

شما می توانید 2 ماه قبل از عزیمت به کشور مجارستان هماهنگی های ویزا

و بلیط را داشته باشید

و کلیه مراحل تکمیل مدارک ئ اخذ ویزای خانواده با دقت

و سرعت برای شما امکان پذیر خواهد بود.

با توجه باینکه اکثر خانواده ها در فصل تابستان اقدام به عزیمت

و دریافت ویزای دیدار و توریستی می نمایند

این نکته از اهمیت برخوردا است که میزان صدور ویزا بسته به مدت گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو در مجارستان دارد

و همینطور مدتزمان لازم برای صدور ویزا با توجه به فصل تابستان

و ترافیک متقاضیان نسبت به فصل های دیگر بیشتر خواهد بود.

ویزای همراه خانواده مجارستان

مدارک لازم جهت اخذ ویزای همراه خانواده مجارستان خانواده های دانشجویان

مدارک مورد نیاز جهت اخذ روادید همراه برای خانواده های دانشجویان

مدارک لازم جهت اخذ روادید همراه برای خانواده های دانشجویان به شرح زیر می باشد .

1- اصل پاسپورت با حداقل 8 ماه اعتبار خروج
2- 3 قطعه عکس 4×6 رنگی پاسپورتی
3- گواهی تعهد پرداخت هزینه مسافرت توسط همسر یا قیم در سربرگ با مهر و امضاء
4- گواهی موجودی و یا پرینت حساب بانکی همسر یا قیم با حداقل 10 میلیون تومان با مهر بانک
5- گواهی اشتغال به کار همسر یا قیم در سربرگ با مهر و امضاء
6- ترجمه روزنامه رسمی شرکت محل کار پدر یا قیم و یا ترجمه جواز کسب پدر یا قیم
7- کپی تمام صفحات شناسنامه پدر
8- کپی پاسپورت صفحات اول و اعتبار و ویزاهای کشورهای مختلف طی سه سال گذشته متقاضی
9- ترجمه شناسنامه مادر دانشجو در صورتیکه مادر متقاضی ویزا باشد.
10- ترجمه سند ملکی پدر یا قیم و یا ترجمه مبایعه نامه ملک متعلق به قیم همراه با اصل مبایعه نامه یا قولنامه جهت رؤیت و تطابق با اصل توسط سفارت مجارستان
11- بیمه مسافرتی به طول مدت ویزای درخواستی (یک ماهه 43000 تومان ) که مؤسسه هماهنگ می نماید.
12- پرداخت هزینه روداید 90000 تومان و 70000 تومان هزینه پیک و خدمات مؤسسه با هزینه بیمه = 200000 تومان
13- گواهی ثبت نام یا اشتغال به تحصیل دانشجو در مجارستان(در صورتیکه دانشجو در مجارستان مشغول به تحصیل باشد)
14- کپی قرارداد اجاره نامه منزل دانشجو در مجارستان تمامی صفحات و یا خوابگاه (در صورتیکه دانشجو در مجارستان مشغول به تحصیل باشد)
15- کپی صفحات پاسپورت ، ویزا و اقامت دانشجو(در صورتیکه دانشجو در مجارستان مشغول به تحصیل باشد)
16- رزرو بلیط رفت(OK) و برگشت ((Open با تاریخ یک ماه پس از ارائه مدارک به سفارت(مؤسسه هماهنگ می نماید)
17- – فرم تکمیل شده و تایپ شده سفارت همراه با امضاء متقاضی(مطابق با امضای صفحه اول پاسپورت متقاضی)
18- رزرو هتل در مجارستان