امپراتوری اتریش - مجارستان
امپراتوری اتریش – مجارستان


پس‌ از اين‌ پيروزي‌، سليمان‌ قانونى‌، سلطان‌ عثمانى‌ يانوش‌ زاپوليا ژان‌ زاپوليا را به‌ عنوان‌ شاه‌ مجارستان‌ برگزيد، ولى‌ گروههاي‌ رقيب‌ فرديناند دوك‌ اتريش‌ را كه‌ برادر شارل‌ پنجم‌ شارل‌ كَن‌ امپراتور آلمان‌ و از خاندان‌ هابسبورگ‌ بود، برگزيدند. درنتيجه‌، مجارستان‌ داراي‌ دو پادشاه‌ شد. فرديناند پس‌ از بازگشت‌ نيروهاي‌ عثمانى‌، به‌ بدين‌ حمله‌ور شد و يانوش‌ زاپوليا را مجبور به‌ فرار كرد.

دوك‌ اتريش‌ از سلطان‌ سليمان‌ خواست‌ كه‌ او را به‌ رسميت‌ بشناسد، ولى‌ سلطان‌ تقاضايش‌ را نپذيرفت‌ و از او خواست‌ كه‌ بدين‌ را به‌ يانوش‌ زاپوليا وا گذارد، ولى‌ فرديناند نپذيرفت‌. اين‌ وضع‌ تا 35ق‌/529م‌ ادامه‌ يافت‌، تا اينكه‌ سلطان‌ سليمان‌ قانونى‌ با نيرويى‌ مركب‌ از 50 هزار نفر عازم‌ پيكار شد و بدين‌ را به‌ تصرف‌ در آورد اوزون‌ چارشيلى در 36ق‌ نيز، بدين‌ بار ديگر از سوي‌ نيروهاي‌ عثمانى‌ تسخير شد.

در اواخر سال‌ 39ق‌/532م‌ نيروهاي‌ عثمانى‌ دژهاي‌ پوزاگا، زايِسْنه‌، نِمْچه‌ نمسه‌ و پودْگراد را فتح‌ كردند .

اين‌ پيكار ماهها‌ ادامه‌ يافت‌ . در 48 ق‌/541م‌ نيروهاي‌ مجار با اغتنام‌ فرصت‌ دژ بودين‌ بدين‌ را به‌ تصرف‌ خود درآوردند، ولى‌ اين‌ وضع‌ ديري‌ نپاييد؛ سرانجام‌ در همان‌ سال‌ سپاهيان‌ عثمانى‌ بار ديگر دژ مذكور را مسخر كردند .

در 50 ق‌/543م‌ سلطان‌ سليمان‌ قانونى‌ حملة سازمان‌ يافتة ديگري‌ را به‌ مجارستان‌ آغاز كرد

سبب‌ لشكركشى‌ آن‌ بود كه‌ فرديناند با نيروي هزار نفري‌ خود محافظان‌ قلعة بودا بدين‌ را كه‌ بيش‌ از هزار نفر نبودند، به‌ محاصره‌ گرفته‌ بود. در پيكاري‌ كه‌ ميان‌ لشكريان‌ عثمانى‌ و سپاه‌ فرديناند روي‌ داد، مجارها شكست‌ خوردند و اِستِرگون‌ استرگوم‌ تختگاه‌ كهن‌ مجارستان‌ كه‌ قبور شاهان‌ مجار در آنجا بود، به‌ چنگ‌ نيروهاي‌ عثمانى‌ درآمد و ضميمة بيگلربيگى‌ بدين‌ شد.

امپراتوري‌ عثمانى‌ بارها با امپراتوري‌ خاندان‌ هابسبورگ‌ درگير جنگ‌ شد. هابسبورگها ائتلافى‌ جنگى‌ پديد آوردند و چند بار در اواخر همان‌ سده‌ و اوايل‌ سدة بعد بودا را محاصره‌ كردند، ولى‌ مدافعان‌ توانستند حملات‌ مهاجمان‌ را دفع‌ كنند. بزرگ‌ترين‌ درگيريها در95 ق‌/684م‌ روي‌ داد كه‌ طى‌ آن‌ نيروهاي‌ امپراتوري‌ اتريش‌ و مجارستان‌ با تركان‌ عثمانى‌ به‌ پيكاري‌ سخت‌ دست‌ زدند؛ اين‌ درگيري‌ تا 097ق‌/686م‌ ادامه‌ يافت‌ و به‌ پيروزي‌ نيروهاي‌ اتريش‌ و مجار – كه‌ لشكريان‌ اتحاد مقدس‌ ناميده‌ مى‌شدند – منجر گرديد.

بدين‌ ترتيب‌، بودا كه‌ تركان‌ آن‌ را «شهر غازيان‌» و «حصار اسلام‌» مى‌ناميدند، و نيز ديگر شهرهاي‌ مجارستان‌ از تصرف‌ امپراتوري‌ عثمانى‌ بيرون‌ آمد.

منابع:

تاريخ جنگ سرد، آندره فونتن، عبدالرضا هوشنگ مهدوي؛ نشر نو، تهران 1346.

گاهشماري اروپاي شرقي جلد اول قاسم صنعوي، تهران، وزارت خارجه، 1371.

تاريخ فلسفه سياسي، بهاءالدين پازدرگاد، تهران، زوار، تهران، 1339.

كتاب سال كيهان، تهران، 1349.

امپراتوری اتریش – مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + 11 =