امپراتوری اتریش مجارستان

[singlepic id=1123 w=320 h=240 mode=web20 float=center] اتریش-مجارستان پادشاهی دوگانه‌ای بود که از سال ۱۸۶۷م تا ۱۹۱۸م در اروپای مرکزی سیطره داشت. این کشور از اتحاد امپراتوری اتریش و پادشاهی مجارستان به وجود آمد. امپراتوری اتریش مجارستانبه این مقاله تحصیلی امتیاز Read More