دریافت ارز برای دانشجویان علوم پزشكی تسهیل شد

رییس مركز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از راه‌اندازی سایت ثبت‌نام دریافت ارز برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از كشور خبر داد. دكتر محمود قاضی خوانساری در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا، با بیان اینكه در طی 6 Read More