دوره زبان آلمانی در مجارستان

کالج دونا در مجارستان دوره زبان آلمانی را برای متقاضیان ادامه تحصیل در آلمان و اتریش برگزار کرده 

مدرسه سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوداپست

مدرسه سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوداپست