آندراش یکم

[singlepic id=1130 w=320 h=240 mode=watermark float=center] آندراش یکم(به مجاری: I. András)(مرگ ۱۰۶۰) پادشاه مجارستان از ۱۰۴۶ تا زمان مرگش بود. او از دودمان آرپاد بود، پانزده سال از زندگیش را در تبعید گذرانده‌بود و آندراش یکمبه این مقاله تحصیلی امتیاز Read More