خاستگاه زبان مجاری

[singlepic id=1124 w=320 h=240 mode=web20 float=center] زبان‌های فین‌واوگری∗ نام زیرگروهی از زبان‌های اورالی است. بسیاری از زبان‌شناسان زبان‌هایی چون مجاری، فنلاندی، استونیایی و شماری دیگر را در این دسته جای‌می‌دهند. […]

نمونه ای مکالمات روزانه مجاری

[singlepic id=1121 w=320 h=240 mode=watermark float=center] Jó napot (:یو ناپُت) :روزخوش Viszlát (ویسلات):بدرود(نیمه‌رسمی) Elnézést! (النیزیشت) :ببخشید! Köszönöm (کؤسؤنؤم) :سپاسگذارم Mennyi? (مِن‌نی) :چه اندازه؟ Igen :آ نمونه ای مکالمات روزانه مجاریبه این مقاله تحصیلی امتیاز دهید