پیمان تریانون

تاریخ کشور مجارستان,درباره مجارستان
پیمان تریانون
پیمان تریانون

مجارستان که در بین جنگ جهانی نخست در صف دولت های محور علیه متفقین می جنگید، پس از شکست توسط کشورهای پیروز (به جز شوروی و آمریکا)، به پیمانی معروف به تریانون در سال 1920 تن داد.

بر اساس این پیمان مجارستان دو سوم گستردگی سرزمین و یک سوم جمعیت خود را از دست داد.

پیمان تریانون
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

پاسخ دهید