نقشه مترو شهر بوداپست

بانک اطلاعات مجارستان,حمل و نقل مجارستان
نقشه مترو شهر بوداپست
نقشه مترو شهر بوداپست

مترو شهر بوداپست از 4 شاخه اصلی تشکیل شده است که نقسه آن در ذیل مشخص شده است.

مترو شهر به 4 دسته مترو زرد ٰ مترو آبی ٰ مترو قرمز و مترو سبز تقسیم شده است.

 

 

نقشه مترو شهر بوداپست
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

پاسخ دهید