مرکز خرید بودا گیوگی

بانک اطلاعات مجارستان,مراکز خرید مجارستان

 

Budagyöngye

این فروشگاه در منطقه مسکوواتر Moszkva قرار گرفته که با اتوبوس 22 و یا تراموای 56 یا 156 یا 56 به فروشگاه Budagyöngye عزیمت نمایید.

ساعات کار : دوشنبه تا جمعه : 7.00-21.00 ، شنبه : 7.00-20.00 ، خورشید : 8.00-18.00

Szilagyi Erszebet fasor, 121

Budapest 1026 Hungary

+36 1 275 0855

Open Hours7:00am-9pm Mon-Sat; 8am-4pm Sun; (most shops open at 10am and close at 7pm)

مرکز خرید بودا گیوگی
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

پاسخ دهید