فرودگاه بوداپست مجارستان

بانک اطلاعات مجارستان,حمل و نقل مجارستان

 

فرودگاه شهر بوداپست در 30 كيلومتري شهر واقع شده است و روبروي درب خروجي فرودگاه اتوبوسهاي مخصوصی براي حمل مسافر به شهرهاي مختلف و شهر بوداپست وجوددارد و با 150 فورينت مسافران را به آخرين ايستگاه مترو قرمز بوداپست مي برد.

فرودگاه شهر بوداپست دقيقا شبيه به فرودگاه امام خميني(ره) ايران مي باشد و در سه طبقه ترمينال ها تقسيم شده است و داراي پاركينگ بسيار خوب و بزرگي است.

ايستگاه آخر مترو قرمز ميدان اورش وزرتره ناميده ميشود كه محل سوار شدن به اتوبوسهاي فرودگاه و مترو قرمز است و به فواصل هر 2 دقيقه يك خط مترو و هر 15 دقيقه يك اتوبوس آماده حركت مي باشد.

فرودگاه بوداپست مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

پاسخ دهید