شهریه های کالج اویسنا مجارستان

شهریه های کالج اویسنا مجارستان

کالج اویسنا بوداپست,کالج های مجارستان

شهریه های کالج اویسنا مجارستان

شهریه های کالج اویسنا مجارستان

شهریه های کالج اویسنا مجارستان ، شهریه سالیانه برای تمامي دوره های پیش دانشگاهی 5200 يورو

شهریه سالیانه دبیرستان 5200 يورو

شهریه دوره زبان برای کارشناسی ارشد 3500 یورو

هزینه صدور پذیرش 100 یورو

هزینه ثبت نام 150 یورو

هزینه کتاب 300-200 یورو

هزینه اجاره خوابگاههای دانشجویی حداقل ماهیانه
300 یورو

هزینه شارژ ماهیانه خوابگاه حداقل ماهیانه 100 یورو

شهریه های کالج اویسنا مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

پاسخ دهید