شهریه های دانشگاه میشکولس مجارستان

شهریه های دانشگاه میشکولس مجارستان

دانشگاه فنی و مهندسی میشکولس,دانشگاههای مجارستان

شهریه های دانشگاه میشکولس مجارستان

شهریه های دانشگاه میشکولس مجارستان

شهریه های دانشگاه میشکولس مجارستان ، شهریه های تحصیلی این دانشگاه به شرح زیر می باشد:

شهريه در مقطع ليسانس ساليانه 6000 یورو

كالج پيش دانشگاهي با شهريه 5000 یورو

شهریه های دانشگاه میشکولس مجارستان
به این مقاله تحصیلی امتیاز دهید

پاسخ دهید