دانشگاههای مجارستان

دانشگاه موسیقی Franz Lisztl

[singlepic id=788 w=320 h=240 float=center]

دانشگاه فنی و مهندسی بوداپست

[singlepic id=789 w=320 h=240 float=center]

دانشگاه فنی و مهندسی میشکولس

[singlepic id=790 w=320 h=240 float=center]

دانشگاه علوم پزشکی سملوایز

[singlepic id=791 w=320 h=240 float=center]

دانشگاه علوم پزشکی آلبرت سنت جورجی در سگد

[singlepic id=792 w=320 h=240 float=center]

دانشگاه علوم پزشکی پچ

[singlepic id=793 w=320 h=240 float=center]

دانشگاه سنت اشتوان

[singlepic id=794 w=320 h=240 float=center]

دانشگاه علوم کشاورزی گودولو

[singlepic id=795 w=320 h=240 float=center]

دانشگاه علوم اقتصادی کوروینوس

[singlepic id=796 w=320 h=240 float=center]

دانشگاه علوم انسانی اتوش لورند

دانشگاههای مجارستان
5 (100%) 2 votes

پاسخ دهید